AU!BLOCK

urychluje
regeneraci
poškozených
nervových
vláken

aublock_proodborniky_cz

Mechanismus účinku

U periferních neuropatií dochází k poškození nervových vláken z různých příčin. Výsledkem je porušená vodivost nervových vzruchů, která se nejčastěji projevuje jako různě lokalizovaná bolest.

Po traumatických nervových lézích mají poškozené nervové buňky zvýšenou potřebu neurotropních látek potřebných pro fyziologické opravné mechanismy.

Neuropatia

Zásadní roli v reparaci nervové tkáně hrají pyrimidinové nukleotidy, především na bázi cytidinu a uridinu, které zlepšují přenos vzruchů a urychlují regeneraci nervů. Klíčové látky pro tvorbu těchto pyrimidinových nukleotidů jsou především uridin monofosfát a cytidin monofosfát.

Nervová vlákna nejsou schopna tyto látky produkovat, jsou tak odkázána na jejich externí příjem.

AU!BLOCK urychluje regeneraci poškozených nervových vláken

AU!BLOCK má extra vysoký obsah živin uridin-5'-monofosfát, cytidin-5'-monofosfát, kyselina listová a vitamin B12, které přispívají k aktivaci vlastních opravných procesů poškozených nervů a významně urychlují regeneraci poškozených nervových vláken.

AU!BLOCK je možné a vhodné kombinovat s kauzální nebo symptomatickou léčbou.
POŠKOZENÁ MYELINOVÁ POCHVA
POŠKOZENÁ MYELINOVÁ POCHVA

Poškození nervových vláken vede k porušené vodivosti nervových vzruchů. Výsledkem je vnímání bolesti, například bolesti páteře.

REGENERACE MYELINOVÉ POCHVY
REGENERACE MYELINOVÉ POCHVY

Regenerace nervových vláken vyžaduje adekvátní příjem klíčových látek, které jsou složkami přípravku AU!BLOCK (uridinmonofosfát, cytidinmonofosfát, vitamíny ze skupiny B).

REGENEROVANÁ MYELINOVÁ POCHVA
REGENEROVANÁ MYELINOVÁ POCHVA

Po opravném procesu mohou nervová vlákna opět plnit svoji funkci.

Klinicky prokázaná účinnost

Kombinace uridin monofosfátu, vitaminu B12 a kyseliny listové významným způsobem snižuje neuropatické bolesti spojené s periferní neuropatií.

Otevřená, multicentrická klinická studie, 212 pacientů, 2 měsíce užívání, 1 tableta denně

AU pic

U neuralgií je kombinace nukleotidů s vitamínem B12 účinnější než samotný vitamín B12

Srovnávací studie prokázala vyšší účinnost kombinace nukleotidů na bázi uridinu a cytidinu spolu s vitaminem B12 než samotný vitamin ze skupiny B12 u pacientů s kompresivními neuralgiemi.

Dvojitě slepá, randomizovaná, multicentrická, srovnávací studie, 400 pacientů, 1 měsíc užívání, 1 tableta denně nukleotidy + B12 vs. 1 tableta denně B12

Kombinace nukleotidů s B12 snižuje bolest výrazněji než samotný B12

Snímek obrazovky 2022-09-13 155006

Hodnocené vizuální analogovou škálou boletsti. Max. hodnota 100. Hodnocené po 15 a po 30 dnech.

Hodnocení celkového stavu z pohledu pacienta i lékaře

AUBLOCK graf_3_kor

Celkem 96 pacientů uživajících kombinaci nukleotidů s vitaminem B12 hodntoí svůj celkový stav po 30 dnech užívání body 8-10 (škála 1-10), tj. o 41% víc pacientů než v případě užívání samotného vitaminu B12. Z pohledu lékařů byl celkový stav lepší u 34 % pacientů užívajících kominaci.

Goldberg et al. A double-blind, randomized, comparative study of the use of a combination of uridine triphoshate trisodium, cytidine monophosphate disodium, and hydroxocobalamin, versus isolated treatment with hydroxocobalamin, in patients presenting with compressive neuralgias. Journal of Pain Research 2017:10 397-404

Snížení bolesti u periferní útlakové neuropatie

Kombinace uridin monofosfátu, vitaminu B12 a kyseliny listové snížila celkovou bolest u pacientů s periferní útlakovou neuropatií – syndrom karpálního tunelu po 2 měsících léčby.

Multicentrická pozorovací studie, 48 pacientů, 2 měsíce léčby Vyhodnocení podle dotazníku Pain DETECT

Snímek obrazovky 2022-09-13 160243

Po dvou měsících léčby došlo ke snížení skóre Pain DETECT o 40,50 %.

Negrao L., Nunes P; Poruguese Group for the Study of Perpjeral Neuropathy. Uridine monophostphate, golic acid and vitamin B12 in patients with symptomatic peripgeral entrapment neuropathies. Pain Manag. 2016;6(1):25-9. doi: 10.27/pmt.15.60. Epub 2015 Dec 17. PMID 26679082.

foto_navysku

AU!BLOCK

potravina pro zvláštní lékařské účely

Pro řízenou dietní výživu při bolesti nervového původu doprovázející vertebrogenní syndrom, syndrom karpálního tunelu, polyneuropatie různého původu a neuralgie.

Obsahuje kombinaci živin:

  • uridinmonofosfát
  • cytidinmonofosfát
  • kyselina listová
  • vitamín B12

Urychluje regeneraci poškozených nervových vláken:

  • aktivuje tělu vlastní opravné procesy
  • urychluje regeneraci poškozených nervů
  • kyselina listová
  • snižuje neuropatické bolesti a spotřebu analgetik
AUBLOCK_30_3D_CZ-1
slozeni_CZ

Dávkování: 1 kapsle denně
Není určeno pro děti do 12 let.

Balení: 30 kapslí

Vyrábí: Cemio Switzerland. r. o.
Pod Višňovkou 1662/27 140 00 Praha 4