Trápí vás bolest páteře, karpální tunel nebo brnění končetin?

Bolest páteře během života postihne zhruba 80% lidí, přičemž u 10% z nich se bolest vyvine do chronické podoby. Nejčastější příčinou bývají poškozené nervy.

a b c d e f h i k l m n o p r s t u v ú

Akupunktura

jedná se o odvětví tradiční čínské medicíny, zkráceně TCM. Cílem je zavádění sterilních jehel z nerezové oceli do konkrétních oblastí pokožky za účelem zmírnění nebo vyléčení příznaků onemocnění. Periferní stimulace akupunkturních bodů trvá asi 20 až 40 minut v klidné, uvolněné, a především pohodlné poloze vleže nebo vsedě. Před zavedením jehly se akupunkturní bod lehce masíruje. Během každého akupunkturního ošetření by se mělo napíchat jen tolik bodů, kolik je nutných. Akupunkturní jehly jsou jednorázové jehly, které je nutné po použití zlikvidovat. Jak dlouho a jak intenzivně se akupunkturní léčba provádí, lze stanovit pouze individuálně v závislosti na typu onemocnění.

Akutní

náhlý, rychlý, s těžkým průběhem. Akutní se označuje onemocnění, která rychle propuknou a trvají poměrně krátkou dobu 3 až 14 dnů.

Analgetikum

lék, kterým se tiší nebo zmírňuje bolest.

Anamnéza

systematické dotazování pacienta ošetřujícím lékařem nebo jinou ošetřující osobou za účelem zjištění příčin nebo poznání příznaků. Cílem je prostřednictvím přesně položených otázek získat další informace o potřebné léčbě či vyšetření. Anamnéza často vede při lékařském vyšetření k předpokládané diagnóze.

Antireumatiká

protizánětlivé léky, které se používají především ke zmírnění zánětu při onemocněních kloubů. Předepisují se i na řadu dalších onemocnění pohybového aparátu a jako protizánětlivý lék.

Aplikace

jinými slovy způsob podávání léků. Aplikace může probíhat různými způsoby. Záleží na aplikované lékové formě  kapky, čípky, tablety sirup, roztok atd.

Artritida

zánět jednoho nebo více kloubů. Pokud je postižen pouze jeden kloub, jedná se o monoartritidu, postižení více kloubů se nazývá polyartritida. Artritida je zánětlivé onemocnění kloubů, které je doprovázeno příznaky, jako je bolest, otok, zarudnutí, zhoršená funkce, postižené místo je teplé. Zánětem může být postižen jakýkoli kloub v lidském těle. Nejběžnější formou artritidy je chronická artritida, známá také jako revmatoidní artritida a lidově řečeno revmatismus.

Artróza

jedná se o degenerativní postižení kloubů, které se vyvíjí pomalu a často se vyskytuje u starších lidí. Artróza způsobuje poškození kloubní chrupavky z různých příčin, jako je nadměrné nebo nesprávné namáhání kloubu, úrazy nebo nedostatek pohybu. Artróza často postihuje kyčelní nebo kolenní kloub.

Atlas

označuje první krční obratel páteře, který podpírá celou hlavu. Svůj název dostal podle řeckého Titána Atlase, který musel na ramenou zvednout váhu nebes. V praxi se atlas označuje zkratkou C1.

Axon

označuje se tak výběžek nervové buňky. Axon nervového vedení vysílá elektrické impulsy, tzv. nervové impulsy, z jedné nervové buňky do druhé. Je obalený a tím chráněný tukovou vrstvou, také známou jako myelinová vrstva.

Balneologie

zabývá se léčebnou koupelí s přírodními léčivými prameny. V balneoterapii se rozlišují koupele plné, sedací a částečné a koupele inhalační, tzv. parní lázně. Při této formě ošetření vztlak vody značně ulevuje svalům a kloubům, takže pohyby, které byly dříve obtížné, například kvůli tělesné hmotnosti a bolesti, lze snadněji provádět. Teplá voda navíc celkově příznivě působí na vegetativní nervový systém, a tím také zmírňuje bolesti při různých příznacích.

Bederní obratle

pět bederních obratlů dohromady tvoří bederní páteř, která se nachází ve spodní části mezi hrudní páteří a křížovou kostí (os sacrum).

Bederní páteř

je součástí páteře a skládá se z pěti jednotlivých kostí, bederních obratlů. Nachází se ve spodní části páteře mezi hrudní páteří a křížovou kostí (os sacrum).

Chiropraxe

jedná se o alternativní léčebnou metodu, jejímž cílem je obnovit normální funkci a pohyblivost kloubů, zejména v oblasti páteře. Při ní by měla být bolest zmírněna nebo odstraněna. Při léčbě chiropraxí se používají speciální úchopové techniky, kterými se snaží chiropraktik uvolnit kloubní blokády. Kromě léčby bolestí zad může tato metoda pozitivně ovlivnit i bolestivá funkční omezení ve svalech a šlachách.

Chronický

stav, který se vyvíjí pomalu a trvá dlouhou dobu. Opakem chronického je akutní. Přechod z akutního onemocnění do chronického, často za přítomnosti bolesti, se označuje jako chronifikace.

Citlivost

schopnost vnímat různé vjemy, zároveň i synonymum pro všeobecnou citlivost organismu. na některé užívané látky nebo podněty.

CNS

jedná se o část nervového systému, kterou tvoří mozek a mícha. Jeho hlavním úkolem je přenášet signály mezi orgány, svaly a mozkem.

Compliance

(čti komplains), znamená ochotu pacienta aktivně se podílet na léčbě svého onemocnění. Tím je například pravidelný příjem předepsaných léků nebo pravidelné provádění cviků při léčebné rehabilitaci.

Degenerace

jedná se o poškození tkání nebo orgánů. Příčiny jsou např. metabolické poruchy, narušení krevního zásobení nebo jejich nedostatečné používání.

Diabetes mellitus

hovorově cukrovka, je onemocnění charakterizováné chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi. Možným sekundárním onemocněním diabetes mellitus je diabetická polyneuropatie.

Diagnóza

označujeme tak rozpoznání onemocnění, a to na základě hodnocených souhrnů příznaků nebo vyšetření. Lékař většinou po stanovení diagnózy, poskytuje pacientovi informace o nemoci a jeho zdravotním stavu.

Diferenciální diagnóza

lékař zhodnotí příznaky, které vedou k více možným diagnózám s podobnými symptomy nebo průběhem nebo podobnými výsledky vyšetření, pak hovoříme o diferenciálních diagnózách.

Ergoterapie

jedná se o formu léčby, která se zabývá pohybem. Cílem ergoterapie je pomoci lidem znovu získat ztracenou nebo již neexistující mobilitu (například v důsledku nemoci, úrazu nebo postižení) v každodenním životě.

Fyziologický

znamená něco jako „přirozený“ nebo „podle běžných životních procesů“. Normální pochody a tělesné funkce lidského organismu lze proto také označit jako fyziologické procesy.

Hemiparéza

mírné nebo neúplné ochabnutí nebo ochrnutí, ke kterému dochází na jedné polovině těla. Postihuje buď pravou nebo levou polovinu těla a není samostatným onemocněním, ale příznakem nebo důsledkem poškození jedné poloviny mozku.

Hemiplegie

úplná paralýza jedné strany těla. V této polovině těla již není žádná zbytková aktivita ve svalových skupinách. Neúplná nebo mírná paralýza se nazývá hemiparéza.

Hrudní obratle

jsou kosti, které tvoří tzv. hrudní páteř. U lidí se hrudní páteř skládá z dvanácti takových kostí nebo obratlů, které jsou charakteristické svými styčnými plochami se žebry.

Hrudní páteř

je úsek páteře, který se nachází mezi krční a bederní páteří. U lidí se tato část skládá z 12 kostí a 12 hrudních obratlů, které jsou také známé jako oblast Th1-Th12.

Hypestezie

označuje se tak snížený smysl pro vnímání. Mohou to být například dotykové podněty ale i bolest, kterou již necítíme, zejména na kůži. Příčiny hypestezie mohou být různé, např. vnější poškození kůže, v případě popálenin, polyneuropatií nebo lézí periferních nervů.

i.m. tj. intramuskulární (vnitrosvalový)

popisuje aplikaci léku přímo do svalu.

Impuls

elektrický výboj nervových buněk, který vede ke spuštění nebo přenosu podnětů.

Indikace

určení nebo stanovení léčebného postupu. Je to důvod pro použití léku, lékařského zákroku nebo terapie.

Inervace

přirozené funkční zásobení orgánu, části těla nebo tkáně nervovou tkání, tedy nervovými buňkami a nervovými vlákny. Je důležitá pro řízení tělesných procesů.

Infiltrační anestezie

je formou lokální anestezie. Lokální anestetikum se vstříkne naplocho do tkáně oblasti, kde se bude operovat.

Injekce

zavedení roztoku, například léku, přímo do krevního řečiště prostřednictvím žíly nebo například přímo do svalu.

Intralumbalní

pro popis oblasti, která se nachází v páteřním kanálu nebo v oblasti bederní páteře. Aplikace léku přímo do páteřního kanálu se nazývá intralumbální.

Intravenózní nebo i.v.

znamená "do žíly". Léky se rovněž podávají intravenózně.

Ischialgie

souhrnné označení pro všechny bolestivé stavy sedacího nervu. Často tato bolest vyzařuje až do dolní končetiny.

Ischias

zánět sedacího nervu, lidově také „houser“. Vzniká podrážděním nebo útlakem sedacího nervu.

Kausalní

příčinný, kauzální terapie je léčba zaměřená na odstranění příčiny nemoci

Kontraindikácie

je faktor (např. věk, některá předchozí onemocnění, úrazy) nebo stav (např. těhotenství), který odporuje určitému lékařskému opatření, např. podání určitého léku. Při ignorování kontraindikace může dojít k negativním důsledkům pro pacienta, např. poškození orgánu nebo zhoršení onemocnění. Termín je odvozen z latinských slov „contra“ (proti) a „indicare“ (označit).

Kostrč

tvoří nejspodnější část páteře. Skládá se ze čtyř až pěti ocasních obratlů. Ty jsou obvykle spojeny dohromady a tvoří jedinou kost. Kostrč je výchozím bodem pro různé vazy a svaly pánve, zejména pánevního dna a kyčelních kloubů.

Krční obratle

obratle mezi hrudní páteří a hlavou. Tato část je známá jako krční páteř a tvoří tzv. kraniální konec páteře.

Krční páteř

zvláště flexibilní úsek páteře mezi hrudní páteří a hlavou. Obecně je věnována zvláštní pozornost správnému držení krční páteře, abychom se vyvarovali bolesti např. způsobené nesprávným držením těla u stolu.

Křížová kost

je klínovitá kost v dolní části páteře. Obepíná zadní část obratlového kanálu a tvoří s kyčelní kostí celek, tzv. pánevní pletenec. Křížová kost je základem pro pohyblivou horní část těla. Problémy s křížovou kostí můžou zapříčinit např. ústřel (housera).

Kurz pro zdravá záda

nabízí řadu tréninkových programů, knih a dalších médií, která poskytují cvičení a informace o prevenci a úlevě od problémů se zády. Cílem je podpořit „zdraví zad“ a zabránit tomu, aby se problémy se zády staly chronickými.

Kyselina listová

patří do skupiny vitamínů B a je známá také jako vitamín B9, vitamín B11, vitamín M nebo folát. Kyselinu listovou si lidské tělo nedokáže vyrobit samo, ale je zvláště důležitá, protože je nezbytná pro všechny procesy buněčného dělení a mnoho metabolických reakcí. Je v malém množství obsažena v následujících potravinách: celozrnné výrobky, zelená listová zelenina, červená řepa, brokolice, mrkev, chřest, ředkvičky, růžičková kapusta, rukola, špenát, rajčata, vaječné žloutky a ořechy, ovoce, ryby a maso. Přírodními zdroji kyseliny listové jsou kvasnice, pšeničné klíčky a otruby, dále telecí a drůbeží játra. Doporučená denní dávka je 200 µg.

Léze

změna ve tkáni způsobené nemocí nebo zraněním. Termín se používá zvláště často pro poškození nebo změny kůže, ale v zásadě mohou být postiženy všechny tkáně a struktury v těle.

Lokální anestetikum

léky pro lokální anestezii. Vytvářejí v místě aplikace na omezenou dobu stav otupělosti, aby bylo možné provést operativní nebo diagnostické opatření. Lokální anestetika lze použít v různých formách: povrchově (povrchová anestezie), inhalačně (infiltrační anestezie), injekčně (intravenózní regionální anestezie) nebo cíleným vypínáním určitých nervů nebo nervových větví injekcí kolem nich lokálními anestetiky (kondukční anestezie).

Lordóza

zakřivení páteře směrem ven (konvexní) a dopředu (ventrální). U lidské páteře se vyskytují lordózy v krční a bederní oblasti. Odborníci označují přehnané ventrální konvexní zakřivení části páteře jako hyperlordózu. Opakem lordózy je kyfóza.

Lumbago

lidově známé jako „ústřel, houser“. Lékaři hovoří také o lokálním bederním syndromu, bolestech beder nebo ischiasu. Jedná se o akutní, závažné potíže v oblasti beder.

Lumbalní

vztahující se k bederním obratlům, patřící k nim nebo z nich vycházející.

Meziobratlová ploténka

Meziobratlová ploténka je flexibilní spojení mezi dvěma páteřními obratli. Je jedním z chrupavčitých kostních spojení v těle a spojuje mezi sebou jednotlivé obratle, což přispívá k pohyblivosti a pružnosti páteře. Mezi těly obratlů páteře se nachází celkem 23 meziobratlových plotének. Meziobratlová ploténka se skládá ze dvou částí, vnějšího vláknitého prstence a vnitřního želatinového jádra a dohromady tvoří jakýsi tlumič nárazů pro páteř.

Mícha

část centrálního nervového systému (CNS), která prochází v páteři páteřním kanálem

Míšní nervy

nervy vycházející z míchy na obou stranách. Jsou součástí periferního nervového systému (PNS). Míšní nervy vychází z míšního kanálu mezi dvěma obratli. V případě vyhřezlé ploténky jsou často poškozeny míšní nervy, což může vést k dalekosáhlé bolesti a abnormálním vjemům.

Mononeuropatie

onemocnění jednoho nervu v periferním nervovém systému. Obecný termín pro tyto poruchy je neuropatie. Pokud je postiženo více nervů, hovoří lékaři o polyneuropatii. Periferní nerv může být postižen onemocněními, které postihují celé tělo (systémová onemocnění), včetně diabetes mellitus.

Motorické nervy

nervy nebo nervová vlákna ovládající kosterní svaly, a tím i naši schopnost pohybu. Ve svalech se přes tzv. motorické koncové ploténky přenáší vzruch jednotlivých nervových buněk na příslušná svalová vlákna, což je stimuluje ke kontrakci.

Motorika

„souhrn aktivních pohybových sekvencí“. V medicíně se používá k popisu fyzické obratnosti. Pohybové sekvence jsou řízeny mozkem a probíhají účelově (dobrovolný pohyb). Například pohyb kosterního svalstva při vzpřímené chůzi je řízen libovolně. Zhoršená motorika je častým příznakem nemoci, např. jako následek artrózy, vyhřezlé ploténky, ústřelu nebo cukrovky (diabetes mellitus).

Mravenčení

hovorový termín pro smyslové poruchy, které se projevují brněním nebo jemným štípáním v kůži, podobné pocitu, který mravenci způsobují při chůzi po kůži. Tyto smyslové poruchy mohou být způsobeny různým poškozením nervů (např. diabetická neuropatie).

Myalgie

je lokální difúzní bolest, která vychází ze svalů. Myalgie se často vyskytuje jako příznak celé řady onemocnění. Je typická u mnoha infekcí, např. nachlazení, chřipky nebo klíšťové babeziózy. U mnoha revmatických onemocnění, stejně jako u vyhřezlých plotének a lumbaga se v průběhu onemocnění často objevují bolesti svalů.

Myastenie

označuje se tak svalová slabost a příznak různých onemocnění. Tato celková slabost kosterního svalstva nebo jednotlivých svalových skupin se při zátěži zvyšuje a vede k abnormálně rychlé svalové únavě nebo oslabení.

Myelinová pochva

dtto myelinová vrstva, je tuková vrstva, která obklopuje axon. Hlavním úkolem myelinové pochvy je izolovat a tím zvýšit přenosovou rychlost impulsů, které jsou vysílány z jedné nervové buňky do druhé.

Nervová bolest

viz Neuralgie

Nervová regenerace

proces obnovy poškozených nervových buněk. U dospělých se nervové buňky nemohou znovu dorůst (na rozdíl od kožních buněk), ale mnohá poškození nervů si tělo dokáže opravit samo. K tomu jsou vhodné další látky: např. uridinmonofosfát (UMP) spolu s vitamíny B12 a kyselinou listovou. Společně aktivují tělu vlastní reparační procesy a podporují regeneraci nervů.

Nervová struktura

Nervová tkáň se dělí na dva typy buněk, nervové buňky (neurony) a podpůrné buňky (gliové buňky). Nervové buňky jsou odpovědné za transport informací prostřednictvím tvorby a přenosu vzruchů, podpůrné buňky zásobují nervové buňky mimo jiné živinami. Nervové buňky jsou extrémně specializované buňky, které ztrácejí schopnost se dělit u dospělých nebo po ukončení růstu mozku. Tělo si dokáže samo opravit poškozené nervy, ale nedokáže vytvořit nové nervové buňky (na rozdíl od kožních buněk). K tomu jsou vhodné další látky: např. uridinmonofosfát (UMP) spolu s vitamíny B12 a kyselinou listovou. Společně aktivují tělu vlastní reparační procesy a podporují regeneraci nervů.

Nervové buňky

jedná se o specializované buňky, které jsou zodpovědné za příjem vzruchů a také za přenos a zpracování vzruchů (nervové vzruchy). Souhrn všech nervových buněk člověka spolu s podpůrnou tkání (gliovými buňkami) tvoří nervový systém. Stovky miliard nervových buněk v lidském těle umožňují přenos signálů ze smyslových orgánů do mozku a z mozku do orgánů a na povrch těla. Typická nervová buňka má relativně velké buněčné tělo (soma). Nejviditelnějším rozdílem oproti jiným buňkám jsou dlouhá vlákna, které vycházejí z těla buňky: dendrity a axony. Dendrity přijímají signály z jiných buněk a předávají je do těla buňky. Axony vedou impulsy ze somy do jejich zakončení nervových buněk.

Nervové dráhy

spojovací linie jednotlivých nervových buněk. Synapse jsou spínací body, pomocí kterých lze navázat spojení mezi jednotlivými nervovými buňkami.

Nervové vedení

vedení vzruchu v nervových buňkách je bioelektrický proces, který je základem funkce nervových buněk, a tím i nervového systému. Signál je obvykle přenášen v chemické formě v místech spojení mezi jednotlivými nervovými buňkami (synapsemi).

Nervový

znamená v medicíně „zprostředkovaný nervovým systémem“.

Nervový kořen

nervová vlákna, která vstupují a vystupují z míchy. Ke každému segmentu páteře patří dva nervové kořeny. Ty se spojí a vytvoří míšní nerv v meziobratlovém kanálu.

Nervový systém

souhrn nervových buněk organismu. Je to orgánový systém, který má za úkol přijímat informace, zpracovávat je a iniciovat na ně reakce.

Neuralgie

bolest nervového původu. Tento termín označuje bolest v inervační oblasti jednoho nebo více nervů. Příčinou neuralgie je poškození periferních nervů, například tlakem (např. z vyhřezlé ploténky), zánětem (neuritida) nebo metabolickými poruchami (např. u diabetes mellitus).

Neuritida

zánět nervů. Pokud je postiženo více nervů, mluví se o polyneuritidě nebo polyneuropatii, zánět jednoho nervu se nazývá mononeuritida. U nezánětlivých onemocnění periferních nervů se hovoří o neuropatii, v případě podráždění bez rozpoznatelného morfologického poškození o neuralgii.

Neurochirurgie

lékařský obor, který se zabývá chirurgickou léčbou nervového systému a jeho pouzdra. Neurochirurgie zahrnuje detekci chorob, malformací a poranění centrálního a periferního nervového systému a jejich operativní léčbu. V rámci chirurgické léčby se pracuje například přímo na mozku nebo páteři.

Neurologie

obor zabývající se nemocemi nervového systému. Bere v úvahu centrální nervový systém (CNS), tedy mozek a míchu, jeho okolní struktury a krevní cévy a také periferní nervový systém (PNS) včetně jeho spojovacích struktur se svaly a svalstvem.

Neuropatie

zastřešující termín pro onemocnění periferního nervového systému (PNS). Termín se také používá pro onemocnění centrálního nervového systému. Primární onemocnění se objevují spíše výjimečně, spíše jde většinou o sekundární následky jiných onemocnění (např. diabetes mellitus) nebo neurotoxických látek (např. alkohol).

neurotropní

„stimulující nervy“ nebo „působící na nervový systém“.

NSAID

zkratka pro skupinu léčiv nesteroidních antirevmatik. Jedná se o léky proti bolesti, které se pro svůj protizánětlivý účinek využívají i k revmatoidní terapii. Do skupiny NSAID patří například ibuprofen nebo diklofenak.

Nukleotidy

jsou základními chemickými stavebními kameny nukleových kyselin. Deoxyribonukleová kyselina (DNA), molekulární nosič genetické informace, a ribonukleová kyselina (RNA). Nukleotidy mají v buňkách životně důležité regulační funkce, např. adenosintrifosfát (ATP) nebo guanosintrifosfát (GTP). Oba fungují jako důležité zásoby energie.

Nukleotomie

operace vyhřezlé ploténky. Používá se k odstranění vyčnívajících částí meziobratlové ploténky z míchy nebo míšního nervového kanálu, které utlačují nervy, což může vést k bolesti, ochrnutí svalů, poruchám citlivosti kůže nebo jinému následnému poškození.

Oralní

podání léků ústy, tj. požití tablet, kapslí nebo kapek. Používá se i termín perorálně ("ústy"), aby bylo jasné, že látky jsou spolknuty.

Ortopedie

lékařský obor, který se zabývá pohybovým aparátem a jeho obtížemi. Patří sem onemocnění kostí, kloubů, svalů nebo šlach, např. artróza, vyhřezlá ploténka, lumbago, skolióza atd.

Osteoporóza

nejčastější onemocnění kostí ve stáří spojené s úbytkem kostní hmoty. Hustota kostí se snižuje v důsledku příliš rychlého odbourávání kostní hmoty. Zvyšuje se náchylnost ke zlomeninám kostí. Většina pacientek s osteoporózou (80 procent) jsou ženy v menopauze.

Paralýza

odborné označení pro ochrnutí jednoho nebo více svalů. Je buď dočasná nebo trvalá a může mít více vyvolávajících příčin. 

Paraplegie

je úplné ochrnutí jednoho nebo více svalů. Může nastat např. jako následek dětské obrny (poliomyelitida).

Parenteralní

Termín "parenterální" doslova znamená "mimo střevo" a popisuje způsob, jakým látky, jako jsou léky, živiny nebo patogeny, které nejsou absorbovány střevem, vstupují do těla. V lékařských termínech je toto slovo obvykle užší a popisuje podávání látek přímou infuzí. Parenterální výživa je například aplikace živin přímo do krevního řečiště.

Parestézie

Parestézie popisuje nepříjemný, někdy bolestivý, tělesný pocit v/na kůži, který není spouštěn vnějšími podněty. Příznaky jsou např. mravenčení, svědění, necitlivost, odumírání končetin a poruchy vnímání teploty. Parestézie jsou pravděpodobně založeny na drobném poškození konců senzitivních nervových vláken, která tam způsobují spontánní přenos vzruchů. V postižené oblasti může vypadat kůže zcela normálně.

Paréza

Paréza je mírná, neúplná paralýza svalu, svalové skupiny nebo končetiny. Parézy jsou většinou způsobeny neurologickými poruchami, tedy poškozením nervů.

Páteřní kanál

Vertebrální neboli páteřní kanál je dutina v páteři, která je tvořena obratlovými oblouky a jednou stranou obratlových těl. Probíhají v ní mícha a kořeny míšních nervů (cauda equina).

Páteřní syndrom

Spinální/páteřní syndrom se používá k popisu různých typů bolesti páteře, např. bolest zad nebo krku. Tato v podstatě poněkud nepřesná diagnóza nevypovídá nic o příčině bolesti, může být způsobena svalovým napětím, vyhřezlou ploténkou, artrózou a mnoha dalšími.

Periferní nervy

zahrnují všechny nervy mimo mozek a míchu, jejichž celek je také známý jako periferní nervový systém (PNS). Nervové buňky v mozku a míše zase tvoří centrální nervový systém (CNS). Rozlišení PNS a CNS slouží pouze k popisu stavu, oba systémy jsou úzce provázány.

Plexus solaris

nazývaný také solar plexus, speciální nervový svazek v horní části břicha, který je tvořen různými vegetativními a autonomními nervy, které nelze ovládat vůlí

Polyneuropatie

obecný termín pro určitá onemocnění periferního nervového systému (PNS), která postihují více nervů, na rozdíl od mononeuropatie. Toto poškození nervů je obvykle nejprve patrné v oblasti dolních končetin prostřednictvím bolesti a abnormálních pocitů. V průběhu onemocnění se může objevit svalová slabost, paralýza a kožní příznakyNejčastěji se vyskytuje jako průvodní onemocnění diabetes mellitus. K takovému poškození nervů může vést i zneužívání alkoholu.

Poranění krční páteře

vzniká v oblasti krku a šíje, když je hlava po náhlém zrychlení přetažena. Poškozují se svaly, šlachy atd., tedy tzv. měkké tkáně. Samotná lebka, mozek, mícha ani krční páteř nejsou postiženy. Nárazy zezadu jsou jednou z nejčastějších příčin poranění krční páteře. Svou roli hrají také sportovní a volnočasové úrazy, zejména v bojových sportech.

Poruchy citlivosti

jedná se o stav, při kterém již nejsou některé vnější podněty správně vnímány nebo měněny samotným nervovým systémem. Při testování smyslových poruch se rozlišuje sedm různých vjemů (nebo kvalit): dotek, teplota, vibrace, bolest, pohyb, poloha a síla.

Prevence

termín používaný k popisu preventivních opatření, která mají zabránit nebo oddálit výskyt onemocnění nebo zmírnit následky onemocnění.

Progresivní

znamená „rozšiřující“, takže progresivní onemocnění vykazuje stále závažnější průběh. Například roztroušená skleróza je onemocnění, které má obvykle progresivní průběh.

Progresivní svalová relaxace

je metoda hluboké svalové relaxace. Jednotlivé svalové skupiny jsou za sebou vědomě napínány a poté po krátké napínací fázi opět uvolněny. Cílem relaxační techniky je trvalé uvolnění svalového napětí zlepšením tělesného vědomí. Časem by se měl pacient naučit vědomě navozovat svalovou relaxaci. Uvolněním svalů lze navíc zmírnit další známky fyzického neklidu nebo vzrušení, např. bušení srdce, pocení nebo třes.

Protizápalové lieky

lieky, ktoré tlmia zápal v tele. Cudzími slovami sa tiež nazývajú antiflogistika.

Reflex

neuvědomělá a vždy stejná reakce nervového systému na podnět. Vyšetření reflexů umožňuje učinit závěry o funkčním stavu nervového systému. Jedním z příkladů je mrkací reflex nebo kontrakce zornice při vystavení světlu. Známý je také reflex hamstringů, kdy se bérce automaticky zvednou při lehkém zasažení určité šlachy pod kolenem.

Roztroušená skleróza

chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS), při kterém je napadena krycí vrstva nervů. Spolu s epilepsií je RS jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u mladých dospělých. Předpokládá se, že příčinou je autoimunitní reakce. Zánětlivé a imunitní buňky těla omylem napadají vlastní struktury těla. Dochází tak k poruše krycí vrstvy nervových vláken (myelinové pochvy) a k poškození samotných nervových vláken. V postižených vláknech se hůře přenášejí nervové podněty. Kromě mozku a míchy může být postižen i zrakový nerv. Onemocnění, známé také jako encephalomyelitis disseminata (ED), nelze vyléčit, ale průběh lze často různými opatřeními příznivě ovlivnit.

Rychlost nervového vedení

udává, jak rychle jsou elektrické impulsy přenášeny podél nervového vlákna.

Sakroiliakální (křížokyčelní) kloub

kloub nacházející se mezi kostrčí a kyčelním kloubem. Nejdůležitějším úkolem sakroiliakálního kloubu je přenést váhu těla na nohy.

Sedací nerv

je nejsilnějším nervem v těle. Táhne se od pánve k chodidlu. U člověka začíná ve spodní části páteře. V noze se rozvětvuje tak, že už se nejedná jen o jeden nerv, ale o svazek několika nervových provazců, které jsou obklopeny tenkým obalem pojivové tkáně. Vyhřezlá ploténka může způsobit bolestivé poškození sedacího nervu, známého jako ischias.

Segment (míšní segment)

jedná se o úsek páteře, kde na obou stranách (vlevo a vpravo) vystupují kořenová vlákna pro příslušné míšní nervy. Existuje 31 různých míšních segmentů, které slouží k rozdělení míchy a k popisu jejího umístění.

Senzitivní nervy

přenášejí vjemy z těla do centrálního nervového systému (CNS). Určité senzitivní nervy, které přenášejí signály z jednotlivých smyslových orgánů (oko, ucho, jazyk) do CNS, jsou někdy označovaná jako senzorická vlákna pro zdůraznění specializovaných nervových zakončení, ale od tohoto dělení se stále více upouští.

Skolióza

boční zakřivení páteře, při kterém dochází ke zkroucení a případně i deformaci jednotlivých obratlových těl. Skolióza může mít řadu příčin, např. vrozené vývojové vady, poškození svalů nebo nervů (neuropatie), nehody nebo jiná onemocnění.

Spinalní

míšní, nebo „týkající se páteře nebo míchy“

Stenóza míšního kanálu

jedná se o zúžení míšního kanálu. Obvykle se vyskytuje v oblasti bederní páteře u starších lidí. Nejčastěji jsou postiženy segmenty mezi 3.-4 nebo mezi 4.-5. bederním obratlem.

Svalová atrofie

úbytek kosterního svalu, který je viditelný pouhým okem. Svalové atrofie jsou neuromuskulární onemocnění vznikající v důsledku úmrtí motorických nervových buněk v míše. Lze je rozdělit na spinální svalové atrofie (SMA) a nervově svalové atrofie (HMSN).

Svědění

smyslový dojem, který se může vyskytovat v různých kontextech, např. odumírání končetin, tj. krátkodobá nervová porucha způsobená narušeným krevním zásobením, nebo patologickými smyslovými poruchami nervů jako parestezie nebo neuropatie.

Symptom

jedná se o příznak nemoci. Příznaky mohou zahrnovat např. horečku, zvracení, třes apod. Symptom tedy není nemoc, jen jedna z jejích známek.

Syndrom

označuje se tak souhrn několika příznaků (symptomů) současně. Termín je odvozen ze starořeckého slova „sýndromos“ pro „doprovázet, setkávat se“.

Taktilní

dotykový, hmatový, slovo je odvozeno z latinského slova „tangere“ („dotýkat se“). Pasivní vnímání mechanických dojmů se nazývá hmatové vnímání.

Tepelná terapie

využívá teplo z různých zdrojů (např. teplé zábaly a obklady nebo infračervené záření) k léčbě bolesti a nezánětlivých onemocnění. Důležitým účinkem tepla je uvolnění svalů. Metabolismus těla je stimulován tepelnou terapií. Pozitivní efekt se projevuje v tom, že v zahřátých tkáních je stimulován transport kyslíku i příjem živin a uvolňování produktů metabolismu. Zvýšené teplo v tkáni posiluje také imunitní systém.

Terapie

termín používaný k popisu všech opatření pro léčbu nemocí a zranění. Cílem je umožnit nebo urychlit hojení, odstranit nebo zmírnit symptomy a obnovit fyzické a/nebo psychické funkce. Kauzální terapie je zaměřena na odstranění příčiny, symptomatická terapie na odstranění symptomů.

Terapie bolesti

veškerá léčebná opatření zaměřená na odstranění akutní nebo chronické bolesti.

Tetraplegie

je úplné ochrnutí všech čtyř končetin (ruce a nohy). Příčiny mohou být např. vysoká paraplegie v důsledku poškození (léze) míchy v oblasti krku nebo poliomyelitida.

Topické (lokální)

popisuje použití léčivých látek tam, kde mají mít terapeutický účinek, např. lokálně nebo externě. Opakem je tzv. systémová aplikace, např. podání léčiva ve formě tablety nebo injekce, kdy je účinná látka distribuována do celého těla.

Trauma

fyzické zranění způsobené vnějším násilím

Uridinmonofosfát

endogenní látka patřící do skupiny nukleotidů, přítomná ve všech živých věcech. Chemicky se jedná o monofosfát uridinu. UMP je důležitým meziproduktem ve speciálním metabolickém procesu v buňkách, biosyntéze pyrimidinu a hraje důležitou roli při opravě nervů.

Ústřel

ústřel se označuje jako lumbago, lokální bederní syndrom, zánět sedacího nervu nebo jako bolesti v kříži. V lidové řeči houser. Jedná se o náhlou silnou bolest v bederní páteři, která je doprovázena omezením pohybu. Příčinou lumbaga může být pohmoždění nebo zúžení nervů. Postiženy jsou většinou nervy v oblasti dolní páteře, mezi žebry a hýžděmi, které vycházejí z míchy. Příčinou lumbaga mohou být také trhavé pohyby, nesprávná nebo nadměrná zátěž, zátěž v důsledku nesprávného zvedání, podchlazení nebo důsledky různých nehod. Nejčastěji postiženým nervem je sedací nerv. Proč se vlastně lumbago nazývá „ústřel“ nebo „houser“? Bolest totiž přichází náhle a bez varování. Tato bolest je tak intenzivní, že se prohne celé tělo a člověk se přikrčí jako houser.

Úzkost

negativní stres, při kterém organismus vnímá něco nepříjemného, ohrožujícího a zdrcujícího. Úzkost vede k velkému napětí v těle. Tento typ stresu je způsoben tzv. negativními stresory a v závislosti na intenzitě a délce trvání může vyvolat příznaky fyzického a duševního onemocnění.

Vitamin B12

ve vodě rozpustný vitamín, který je součástí komplexu vitamínů B. Je také známý jako energetický vitamín. Tělo ho kromě výroby energie potřebuje například pro řadu životních funkcí a metabolických procesů, také pro krvetvorbu, syntézu DNA a tvorbu myelinu.

Vitamíny

základní látky, které tělo přijímá z potravy. Rozlišují se vitamíny rozpustné v tucích a ve vodě. Mezi vitamíny rozpustné v tucích patří vitamíny A, D, E, F a K. Mezi vitamíny rozpustné ve vodě patří vitamíny B1, B2, B6, B12, biotin, kyselina pantotenová, niacin a niacinamid, kyselina listová, kyselina folinová, vitamín C a bioflavonoidy.

Výhřez meziobratlové ploténky

stav, při kterém se meziobratlové ploténky deformují a mění svou polohu. Jedná se o výhřez. V důsledku toho je vyvíjen tlak na nervové dráhy v blízkosti páteře nebo jsou dokonce nervy skřípnuty (viz také ústřel nebo ischialgie). Výhřez plotének se obvykle vyskytuje v oblasti bederní páteře. Vyhřezlá ploténka vede k bolestem a často i k poruchám citlivosti v zádech. Tyto příznaky se mohou rozšířit do nohy.

zada_3

Už žádné AU!

1 kapsle denně

Balení: 30 kapslí
 
AUBLOCK_30_3D_CZ-1

Pro řízenou dietní výživu při bolesti doprovázející vertebrogenní syndrom, syndrom karpálního tunelu, polyneuropatie různého původu a neuralgie.

Není určeno pro děti do 12 let.