Trápí vás bolest páteře, karpální tunel nebo brnění končetin?

Bolest páteře během života postihne zhruba 80% lidí, přičemž u 10% z nich se bolest vyvine do chronické podoby. Nejčastější příčinou bývají poškozené nervy.

a b c d e f h i k l m n o p r s t u v ú

Nervová bolest

viz Neuralgie

Nervová regenerace

proces obnovy poškozených nervových buněk. U dospělých se nervové buňky nemohou znovu dorůst (na rozdíl od kožních buněk), ale mnohá poškození nervů si tělo dokáže opravit samo. K tomu jsou vhodné další látky: např. uridinmonofosfát (UMP) spolu s vitamíny B12 a kyselinou listovou. Společně aktivují tělu vlastní reparační procesy a podporují regeneraci nervů.

Nervová struktura

Nervová tkáň se dělí na dva typy buněk, nervové buňky (neurony) a podpůrné buňky (gliové buňky). Nervové buňky jsou odpovědné za transport informací prostřednictvím tvorby a přenosu vzruchů, podpůrné buňky zásobují nervové buňky mimo jiné živinami. Nervové buňky jsou extrémně specializované buňky, které ztrácejí schopnost se dělit u dospělých nebo po ukončení růstu mozku. Tělo si dokáže samo opravit poškozené nervy, ale nedokáže vytvořit nové nervové buňky (na rozdíl od kožních buněk). K tomu jsou vhodné další látky: např. uridinmonofosfát (UMP) spolu s vitamíny B12 a kyselinou listovou. Společně aktivují tělu vlastní reparační procesy a podporují regeneraci nervů.

Nervové buňky

jedná se o specializované buňky, které jsou zodpovědné za příjem vzruchů a také za přenos a zpracování vzruchů (nervové vzruchy). Souhrn všech nervových buněk člověka spolu s podpůrnou tkání (gliovými buňkami) tvoří nervový systém. Stovky miliard nervových buněk v lidském těle umožňují přenos signálů ze smyslových orgánů do mozku a z mozku do orgánů a na povrch těla. Typická nervová buňka má relativně velké buněčné tělo (soma). Nejviditelnějším rozdílem oproti jiným buňkám jsou dlouhá vlákna, které vycházejí z těla buňky: dendrity a axony. Dendrity přijímají signály z jiných buněk a předávají je do těla buňky. Axony vedou impulsy ze somy do jejich zakončení nervových buněk.

Nervové dráhy

spojovací linie jednotlivých nervových buněk. Synapse jsou spínací body, pomocí kterých lze navázat spojení mezi jednotlivými nervovými buňkami.

Nervové vedení

vedení vzruchu v nervových buňkách je bioelektrický proces, který je základem funkce nervových buněk, a tím i nervového systému. Signál je obvykle přenášen v chemické formě v místech spojení mezi jednotlivými nervovými buňkami (synapsemi).

Nervový

znamená v medicíně „zprostředkovaný nervovým systémem“.

Nervový kořen

nervová vlákna, která vstupují a vystupují z míchy. Ke každému segmentu páteře patří dva nervové kořeny. Ty se spojí a vytvoří míšní nerv v meziobratlovém kanálu.

Nervový systém

souhrn nervových buněk organismu. Je to orgánový systém, který má za úkol přijímat informace, zpracovávat je a iniciovat na ně reakce.

Neuralgie

bolest nervového původu. Tento termín označuje bolest v inervační oblasti jednoho nebo více nervů. Příčinou neuralgie je poškození periferních nervů, například tlakem (např. z vyhřezlé ploténky), zánětem (neuritida) nebo metabolickými poruchami (např. u diabetes mellitus).

Neuritida

zánět nervů. Pokud je postiženo více nervů, mluví se o polyneuritidě nebo polyneuropatii, zánět jednoho nervu se nazývá mononeuritida. U nezánětlivých onemocnění periferních nervů se hovoří o neuropatii, v případě podráždění bez rozpoznatelného morfologického poškození o neuralgii.

Neurochirurgie

lékařský obor, který se zabývá chirurgickou léčbou nervového systému a jeho pouzdra. Neurochirurgie zahrnuje detekci chorob, malformací a poranění centrálního a periferního nervového systému a jejich operativní léčbu. V rámci chirurgické léčby se pracuje například přímo na mozku nebo páteři.

Neurologie

obor zabývající se nemocemi nervového systému. Bere v úvahu centrální nervový systém (CNS), tedy mozek a míchu, jeho okolní struktury a krevní cévy a také periferní nervový systém (PNS) včetně jeho spojovacích struktur se svaly a svalstvem.

Neuropatie

zastřešující termín pro onemocnění periferního nervového systému (PNS). Termín se také používá pro onemocnění centrálního nervového systému. Primární onemocnění se objevují spíše výjimečně, spíše jde většinou o sekundární následky jiných onemocnění (např. diabetes mellitus) nebo neurotoxických látek (např. alkohol).

neurotropní

„stimulující nervy“ nebo „působící na nervový systém“.

NSAID

zkratka pro skupinu léčiv nesteroidních antirevmatik. Jedná se o léky proti bolesti, které se pro svůj protizánětlivý účinek využívají i k revmatoidní terapii. Do skupiny NSAID patří například ibuprofen nebo diklofenak.

Nukleotidy

jsou základními chemickými stavebními kameny nukleových kyselin. Deoxyribonukleová kyselina (DNA), molekulární nosič genetické informace, a ribonukleová kyselina (RNA). Nukleotidy mají v buňkách životně důležité regulační funkce, např. adenosintrifosfát (ATP) nebo guanosintrifosfát (GTP). Oba fungují jako důležité zásoby energie.

Nukleotomie

operace vyhřezlé ploténky. Používá se k odstranění vyčnívajících částí meziobratlové ploténky z míchy nebo míšního nervového kanálu, které utlačují nervy, což může vést k bolesti, ochrnutí svalů, poruchám citlivosti kůže nebo jinému následnému poškození.

zada_3

Už žádné AU!

1 kapsle denně

Balení: 30 kapslí
 
AUBLOCK_30_3D_CZ-1

Pro řízenou dietní výživu při bolesti doprovázející vertebrogenní syndrom, syndrom karpálního tunelu, polyneuropatie různého původu a neuralgie.

Není určeno pro děti do 12 let.