Trápí vás bolest páteře, karpální tunel nebo brnění končetin?

Bolest páteře během života postihne zhruba 80% lidí, přičemž u 10% z nich se bolest vyvine do chronické podoby. Nejčastější příčinou bývají poškozené nervy.

a b c d e f h i k l m n o p r s t u v ú

Paralýza

odborné označení pro ochrnutí jednoho nebo více svalů. Je buď dočasná nebo trvalá a může mít více vyvolávajících příčin. 

Paraplegie

je úplné ochrnutí jednoho nebo více svalů. Může nastat např. jako následek dětské obrny (poliomyelitida).

Parenteralní

Termín "parenterální" doslova znamená "mimo střevo" a popisuje způsob, jakým látky, jako jsou léky, živiny nebo patogeny, které nejsou absorbovány střevem, vstupují do těla. V lékařských termínech je toto slovo obvykle užší a popisuje podávání látek přímou infuzí. Parenterální výživa je například aplikace živin přímo do krevního řečiště.

Parestézie

Parestézie popisuje nepříjemný, někdy bolestivý, tělesný pocit v/na kůži, který není spouštěn vnějšími podněty. Příznaky jsou např. mravenčení, svědění, necitlivost, odumírání končetin a poruchy vnímání teploty. Parestézie jsou pravděpodobně založeny na drobném poškození konců senzitivních nervových vláken, která tam způsobují spontánní přenos vzruchů. V postižené oblasti může vypadat kůže zcela normálně.

Paréza

Paréza je mírná, neúplná paralýza svalu, svalové skupiny nebo končetiny. Parézy jsou většinou způsobeny neurologickými poruchami, tedy poškozením nervů.

Páteřní kanál

Vertebrální neboli páteřní kanál je dutina v páteři, která je tvořena obratlovými oblouky a jednou stranou obratlových těl. Probíhají v ní mícha a kořeny míšních nervů (cauda equina).

Páteřní syndrom

Spinální/páteřní syndrom se používá k popisu různých typů bolesti páteře, např. bolest zad nebo krku. Tato v podstatě poněkud nepřesná diagnóza nevypovídá nic o příčině bolesti, může být způsobena svalovým napětím, vyhřezlou ploténkou, artrózou a mnoha dalšími.

Periferní nervy

zahrnují všechny nervy mimo mozek a míchu, jejichž celek je také známý jako periferní nervový systém (PNS). Nervové buňky v mozku a míše zase tvoří centrální nervový systém (CNS). Rozlišení PNS a CNS slouží pouze k popisu stavu, oba systémy jsou úzce provázány.

Plexus solaris

nazývaný také solar plexus, speciální nervový svazek v horní části břicha, který je tvořen různými vegetativními a autonomními nervy, které nelze ovládat vůlí

Polyneuropatie

obecný termín pro určitá onemocnění periferního nervového systému (PNS), která postihují více nervů, na rozdíl od mononeuropatie. Toto poškození nervů je obvykle nejprve patrné v oblasti dolních končetin prostřednictvím bolesti a abnormálních pocitů. V průběhu onemocnění se může objevit svalová slabost, paralýza a kožní příznakyNejčastěji se vyskytuje jako průvodní onemocnění diabetes mellitus. K takovému poškození nervů může vést i zneužívání alkoholu.

Poranění krční páteře

vzniká v oblasti krku a šíje, když je hlava po náhlém zrychlení přetažena. Poškozují se svaly, šlachy atd., tedy tzv. měkké tkáně. Samotná lebka, mozek, mícha ani krční páteř nejsou postiženy. Nárazy zezadu jsou jednou z nejčastějších příčin poranění krční páteře. Svou roli hrají také sportovní a volnočasové úrazy, zejména v bojových sportech.

Poruchy citlivosti

jedná se o stav, při kterém již nejsou některé vnější podněty správně vnímány nebo měněny samotným nervovým systémem. Při testování smyslových poruch se rozlišuje sedm různých vjemů (nebo kvalit): dotek, teplota, vibrace, bolest, pohyb, poloha a síla.

Prevence

termín používaný k popisu preventivních opatření, která mají zabránit nebo oddálit výskyt onemocnění nebo zmírnit následky onemocnění.

Progresivní

znamená „rozšiřující“, takže progresivní onemocnění vykazuje stále závažnější průběh. Například roztroušená skleróza je onemocnění, které má obvykle progresivní průběh.

Progresivní svalová relaxace

je metoda hluboké svalové relaxace. Jednotlivé svalové skupiny jsou za sebou vědomě napínány a poté po krátké napínací fázi opět uvolněny. Cílem relaxační techniky je trvalé uvolnění svalového napětí zlepšením tělesného vědomí. Časem by se měl pacient naučit vědomě navozovat svalovou relaxaci. Uvolněním svalů lze navíc zmírnit další známky fyzického neklidu nebo vzrušení, např. bušení srdce, pocení nebo třes.

Protizápalové lieky

lieky, ktoré tlmia zápal v tele. Cudzími slovami sa tiež nazývajú antiflogistika.

zada_3

Už žádné AU!

1 kapsle denně

Balení: 30 kapslí
 
AUBLOCK_30_3D_CZ-1

Pro řízenou dietní výživu při bolesti doprovázející vertebrogenní syndrom, syndrom karpálního tunelu, polyneuropatie různého původu a neuralgie.

Není určeno pro děti do 12 let.