Trápí vás bolest páteře, karpální tunel nebo brnění končetin?

Bolest páteře během života postihne zhruba 80% lidí, přičemž u 10% z nich se bolest vyvine do chronické podoby. Nejčastější příčinou bývají poškozené nervy.

a b c d e f h i k l m n o p r s t u v ú

Sakroiliakální (křížokyčelní) kloub

kloub nacházející se mezi kostrčí a kyčelním kloubem. Nejdůležitějším úkolem sakroiliakálního kloubu je přenést váhu těla na nohy.

Sedací nerv

je nejsilnějším nervem v těle. Táhne se od pánve k chodidlu. U člověka začíná ve spodní části páteře. V noze se rozvětvuje tak, že už se nejedná jen o jeden nerv, ale o svazek několika nervových provazců, které jsou obklopeny tenkým obalem pojivové tkáně. Vyhřezlá ploténka může způsobit bolestivé poškození sedacího nervu, známého jako ischias.

Segment (míšní segment)

jedná se o úsek páteře, kde na obou stranách (vlevo a vpravo) vystupují kořenová vlákna pro příslušné míšní nervy. Existuje 31 různých míšních segmentů, které slouží k rozdělení míchy a k popisu jejího umístění.

Senzitivní nervy

přenášejí vjemy z těla do centrálního nervového systému (CNS). Určité senzitivní nervy, které přenášejí signály z jednotlivých smyslových orgánů (oko, ucho, jazyk) do CNS, jsou někdy označovaná jako senzorická vlákna pro zdůraznění specializovaných nervových zakončení, ale od tohoto dělení se stále více upouští.

Skolióza

boční zakřivení páteře, při kterém dochází ke zkroucení a případně i deformaci jednotlivých obratlových těl. Skolióza může mít řadu příčin, např. vrozené vývojové vady, poškození svalů nebo nervů (neuropatie), nehody nebo jiná onemocnění.

Spinalní

míšní, nebo „týkající se páteře nebo míchy“

Stenóza míšního kanálu

jedná se o zúžení míšního kanálu. Obvykle se vyskytuje v oblasti bederní páteře u starších lidí. Nejčastěji jsou postiženy segmenty mezi 3.-4 nebo mezi 4.-5. bederním obratlem.

Svalová atrofie

úbytek kosterního svalu, který je viditelný pouhým okem. Svalové atrofie jsou neuromuskulární onemocnění vznikající v důsledku úmrtí motorických nervových buněk v míše. Lze je rozdělit na spinální svalové atrofie (SMA) a nervově svalové atrofie (HMSN).

Svědění

smyslový dojem, který se může vyskytovat v různých kontextech, např. odumírání končetin, tj. krátkodobá nervová porucha způsobená narušeným krevním zásobením, nebo patologickými smyslovými poruchami nervů jako parestezie nebo neuropatie.

Symptom

jedná se o příznak nemoci. Příznaky mohou zahrnovat např. horečku, zvracení, třes apod. Symptom tedy není nemoc, jen jedna z jejích známek.

Syndrom

označuje se tak souhrn několika příznaků (symptomů) současně. Termín je odvozen ze starořeckého slova „sýndromos“ pro „doprovázet, setkávat se“.

zada_3

Už žádné AU!

1 kapsle denně

Balení: 30 kapslí
 
AUBLOCK_30_3D_CZ-1

Pro řízenou dietní výživu při bolesti doprovázející vertebrogenní syndrom, syndrom karpálního tunelu, polyneuropatie různého původu a neuralgie.

Není určeno pro děti do 12 let.